Rugăciunea ajutătoare zilei de joi

Rugăciunea ajutătoare trebuie rostită în fiecare zi a săptămânii. Află care este rugăciunea pe care o poți spune în zilele de joi ale lunii, potrivit libertateapentrufemei.ro.

În fiecare zi ar trebui să spui o rugăciune prin care mulțumești pentru ceea ce ai, pentru sănătatea ta și a familiei, pentru iertarea păcatelor tale și ale celor care nu mai sunt.

Rugăciunea îți ajută sufletul să se despovăreze de gânduri apăsătoare, probleme și de tot ceea ce te mai macină.

Rugăciunea zilei de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl,

care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi,

şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut!

Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte

şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască,

le-ai făcut însuşi Trupul şi S4ngele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând

‘Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sânt Trupul şi S4ngele Meu,

pentru ca să se ierte păcatele voastre.’

Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer

şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci,

ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.

Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi,

iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele.

Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi,

să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie,

cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine,

acum şi în timpul m0rţii mele,

iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine,

fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului,

intrând în mărirea Ta cea cerească.

Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *